Middels duidelijke routekaarten biedt dit platform studenten handvatten om stap-voor-stap veelvoorkomende problemen te lijf te gaan en zo op te komen voor hun rechtspositie op alle instellingen van Nederland*. 

*Bekostigde instellingen in het Hoger Onderwijs

 

Je 'rechtenbundels'

Waar kan ik mijn rechten vinden? Wat is toch die OER? Een overzicht van de belangrijkste rechtenbundels vind je hier
 

  • De Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)
  • Het studentenstatuut
  • De Onderwijs- en examenregeling (OER)

 

 

de 'Rechters'

Waar heeft mijn instelling het klachtenloket verstopt? Wat is een Cobex?
Een overzicht vind je hier

  • De Examencommissie
  • Het College van Beroep voor de examens (CBE/COBEX)
  • Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)
  • Het klachtenloket
  • De studentenombudsman

 

 

 

Op 17 november 2016, de internationale dag van de student, gaan wij naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om Studierechten.com te lanceren: