Je diploma nog niet gehaald maar de eerste vakken die je gehaald hebt dreigen al te vervallen? Hieronder een kort stappenplan wat je dan kunt doen.

1.      In de wet is niet vastgelegd hoe lang studieresultaten moeten blijven gelden, dus elke onderwijsinstelling mag dit zelf bepalen. Meestal is het 3 of 5 jaar, maar kijk in het OER van jouw opleiding om dit precies te weten.

2. Als jouw studieresultaten dreigen te verlopen, dien dan een verzoek in bij de examencommissie om je studieresultaten te verlengen

 

3.      In dit verzoek geef je duidelijk aan welke persoonlijke omstandigheden ertoe geleid hebben dat de geldigheidsduur verlopen is voordat je je diploma hebt gehaald.

4.      Geef het ook duidelijk aan als de behaalde resultaten nog steeds bijdragen aan de eindtermen van de opleiding.

5.      Zorg dat je het ruim op tijd indient bij de examencommissie, ruim voordat je resultaat dreigt te vervallen!