Wat is het verschil tussen een beroep en een bezwaar?

Een klacht heeft betrekking op een gedraging tegenover de student zelf. Een student kan een klacht indienen over de onderwijsinstelling of over ongewenst gedrag bij het klachtenloket van je onderwijsinstelling. Een student kan geen klacht indienen tegen een algemene regeling. Het instellingsbestuur behandelt de klachten van de betrokkenen dit kun je vinden in artikel 7.59b van de WHW. In het OER van de desbetreffende opleiding kan de student vinden hoe hij of zij een klacht kan indienen. Elke klacht kan gezien worden als een verbeteringsstrument voor de onderwijsinstelling. Zowel studenten, medewerkers als externe relaties kunnen klachten indienen.

Beroep en bezwaar kun je instellen tegen een schriftelijke beslissing die jegens jou is genomen. Bij een klacht gaat het om een handeling, gedraging of gebeurtenis waar je ontevreden over bent.

Bezwaar kan worden gemaakt tegen alle door of namens de onderwijsinstelling op grond van de WHW genomen besluiten, voor zover daartegen geen beroep open staat bij het CBE. Je kunt beroep instellen tegen beslissingen die betrekking hebben op beslissingen genomen op grond van artikel 7.61 van de WHW. Tegen een door het College van Bestuur genomen beslissing kun je in bezwaar gaan als je het niet eens bent met de beslissing. Dit zijn beslissingen die zijn genomen op grond van de WHW maar niet onder artikel 7.61 van de WHW vallen. Het onderscheid is lastig en in praktijk zijn een beroepschrift en bezwaarschrift ook nagenoeg hetzelfde, het wordt alleen bij een ander orgaan ingediend. Kijk dus voordat je eraan begint goed of je in bezwaar of beroep moet, meestal staat dat goed aangegeven als je even op google kijkt. 

 
dag opl.png

Welke rechten heb ik als centrale, facultaire medezeggenschapsraad of opleidingscommissie?

De rechten van de centrale en facultaire medezeggenschap zijn een vak apart. Hiervoor verwijzen we je door naar de speciale medezeggenschapspagina van het ISO. Voor de rechten van de opleidingscommissie verwijzen we je door naar de speciale opleidingscommissiepagina van ISO en LSVb.

 

Hoe ziet een bezwaarschrift eruit?

Wij hebben een voorbeeld opgesteld van hoe een bezwaarschrift eruit kan zien.