Een brief met een negatief bindend studieadvies valt op de mat, HELP wat nu? Hieronder zal een kort stappenplan worden weergegeven. Vervolgens zal een standaard beroepschrift getoond worden.

1.      Kijk wanneer de brief is verzonden en besef je dat je binnen 6 weken actie moet ondernemen. Laat de brief dus niet 5 weken liggen om vervolgens pas te bedenken wat het beste is om te doen!

2.      Tegen een NBSA (negatief bindend studieadvies) moet je in beroep gaan bij het CBE. Sommige instellingen hanteren nog een aparte, informele bezwaarprocedure. Aan te raden is om deze niet te gebruiken, aangezien de beroepstermijn van 6 weken dan mogelijk verstrijkt. Mocht je bezwaar dan alsnog via deze weg worden afgewezen, dan kun je mogelijk geen gebruik meer maken van de formele bezwaarperiode. Het LSR kan je helpen met een concept-bezwaarschrift of -beroepschrift.

3.      Om in beroep te gaan bij het CBE, moet je een beroepschrift schrijven. Als je een NBSA krijgt geeft dit aan dat de instelling zegt dat je ‘niet geschikt bent’ voor de opleiding. Wat dus het belangrijkste is om te doen in een beroepschrift tegen een NBSA, is aangeven dat je wel geschikt bent voor de opleiding. 

4.      Als je een beroepschrift naar het CBE wil opsturen, check dan goed bij je instelling wat de procedure hiervoor is. Sommige instellingen hanteren een onlinesysteem, bij anderen moet je het op de post doen.

5.      Als je verwacht dat je geen antwoord krijgt op je beroepschrift voordat je studie weer begint (bijvoorbeeld als je je NBSA op 26 augustus krijgt en per 1 september weer door wil studeren), vraag dan in je beroepschrift ook een voorlopige voorziening aan. Je mag dan doorstuderen totdat er een officiële beslissing komt op het beroepschrift. Meestal wordt zo’n voorlopige voorziening wel toegekend. Dat is heel handig, want dan loop je in de tijd dat je wacht op de uitslag geen studievertraging op.

6.     NBSA ontvangen na één jaar studeren? (NBSA ontvangen eind tweede jaar? Ga door naar stap 7). Als je de BSA eis van een bepaald aantal punten niet in een jaar hebt kunnen halen, moet je kunnen bewijzen dat je wel geschikt bent voor de opleiding. Er moet dan sprake zijn van persoonlijke omstandigheden. In de wet staat een lijst van persoonlijke omstandigheden waar jij je op kunt beroepen, als je dit intypt op google vind je ze meteen. Valt jouw situatie niet onder dit lijstje? Dan wordt het waarschijnlijk lastig om je gelijk te halen. De persoonlijke omstandigheden waar je je op kunt beroepen vloeien voort uit de wet en zijn als volgt:

a.       Ziekte

b.      Lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis

c.       Zwangerschap

d.      Bijzondere familie omstandigheden

e.       Bestuurslidmaatschap (zoals universiteitsraad, faculteitsraad, medezeggenschapsraad etc)

f.       Topsport

Als jij je op één van deze persoonlijke omstandigheden wilt beroepen, wil het vaak mee helpen als je iets van een bewijs kunt aanleveren. Als je ziek bent, zou dit bijvoorbeeld een verklaring van een arts kunnen zijn.

 

7. NBSA ontvangen na twee jaar studeren? (Zo nee, sla deze stap over). Als je in het eerste jaar wel aan de BSA-eis hebt voldaan, maar vervolgens in het tweede jaar moet stoppen omdat jij je propedeuse niet hebt gehaald, dan is dit in strijd met de wet. Veel instellingen hanteerden deze regeling, maar sinds augustus 2016 is dit niet meer toegestaan.

 

8. Zorg dat je beroepschrift er netjes uitziet en dat je goed uitlegt waarom jij wel geschikt bent voor de opleiding. In de bijlage kun je een voorbeeld beroepschrift geven, uiteraard is dit een voorbeeld en moet je het naar jouw situatie aanpassen. Ook hoeft een beroepschrift helemaal niet per se juridisch correct te zijn, het gaat erom dat jij in je eigen woorden kan uitleggen waarom het besluit onterecht was en waarom je wel geschikt bent voor de opleiding. Zorg altijd dat je het beroepschrift binnen 6 weken indient!!!