Ben je het niet eens met de uitslag van een tentamen? Hieronder zal een kort stappenplan worden gegeven van wat je kunt doen.

1.      Ga eerst in gesprek met de examinator die jou het cijfer heeft gegeven en probeer samen tot een compromis te komen.

2.      Kom je er samen echt niet uit? Dan kun je in beroep gaan bij het CBE.

3.      Let op dat de beroepsprocedure 6 weken is na bekendmaking van je cijfer op online omgeving. Vanaf dat moment gaat de teller van 6 weken lopen, dus zorg dat je altijd goed in de gaten houdt wanneer cijfers op de online omgeving komen.

 

4.      Om in beroep te gaan moet je een beroepschrift schrijven en opsturen naar het CBE. Een beroepschrift is gewoon een document met alle relevante informatie en gronden waarom je het niet eens bent met het besluit erin

 

5.      In dit beroepschrift geef je gedetailleerd alle redenen aan waarom je het niet eens bent met de beoordeling of de uitslag van je tentamen/paper of scriptie.

6.    Redenenen  die je zou kunnen aandragen zouden kunnen zijn:

a.       A. Het genomen besluit is in strijd met wat er in de WHW of het OER staat. De besluitvorming is niet redelijk geweest

b.      De beslissing is in strijd met het motiveringsbeginsel, omdat de reden waarom je een bepaald cijfer hebt gekregen niet goed gemotiveerd is. Besluiten moeten goed gemotiveerd zijn, de feiten moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.

7.     Zorg dat je het beroepschrift binnen 6 weken indient!!!