Wat moet je doen als je onterecht wordt uitgeschreven bij je opleiding of de inschrijving niet lukt?    

1. Je kunt dan in bezwaar gaan bij het College van Bestuur.

2. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden bij het College van Bestuur.

3. In het bezwaarschrift schrijf je duidelijk en gedetailleerd op waarom je het niet eens bent met het besluit van het College van Bestuur om jou bijvoorbeeld niet in te schrijven.

4. Naast het College van Bestuur kijkt ook de geschillencommissie bij het bezwaar. De geschillencommissie gaat dan na of er tussen jou en het College van Bestuur een schikking valt te treffen. Daarnaast kan de geschillencommissie advies geven aan het College van Bestuur over de beslissing op het bezwaar.

5. Het College van Bestuur heeft 10 weken de tijd om een beslissing te nemen, maar je kunt altijd een verzoek doen om je zaak met spoed te behandelen als er sprake is van spoed.

6. Als het College van Bestuur uiteindelijk een beslissing heeft genomen op je bezwaar en je bent het er niet mee eens, dan kun je tegen deze beslissing beroep indienen bij het CBHO.