Je diploma nog niet gehaald maar de eerste vakken die je gehaald hebt dreigen al te vervallen? Hieronder een kort stappenplan wat je dan kunt doen.

1. In de regel mogen studieresultaten sinds 1 januari 2017 niet meer vervallen. Dit kan echter anders zijn wanneer de getoetste kennis aantoonbaar verouderd is. Denk bijvoorbeeld aan medische studies. Bekijk de OER om te precies te zien hoe het voor de studieresultaten van jouw opleiding zit.

2. Mochten jouw studieresultaten toch dreigen te vervallen, dien dan een verzoek in bij de examencommissie om je studieresultaten te verlengen. Als de kennis niet verouderd is moet dit verzoek in principe toegekend worden.

 

 

 

3. Geef duidelijk aan waarom de kennis wat jou betreft in ieder geval nog relevant is.

4. Geef in dit verzoek ook duidelijk aan welke persoonlijke omstandigheden ertoe geleid hebben dat je langer over het halen van je diploma hebt gedaan.

5. Zorg dat je het ruim op tijd indient bij de examencommissie, ruim voordat je resultaat dreigt te vervallen!