Het wil nog wel eens gebeuren. Je bent verplicht van de onderwijsinstelling om mee te gaan met een buitenlandreis. Voor het deelnemen aan de reis krijg je studiepunten, maar je moet wel een paar honderd euro betalen. Wat moet je doen als je verplicht wordt om extra studiekosten te maken?

 

1.      Het is verboden voor de hogeschool of universiteit om jou te verplichten extra kosten te maken naast het wettelijk vastgelegde collegegeld.

2.      Belangrijk is dat je dit aangeeft bij het instellingsbestuur. Als er namelijk studiepunten te behalen zijn, heb je het recht om te weigeren.

3.      De onderwijsinstelling is dan verplicht om jou een gratis alternatief te bieden om zo toch de studiepunten te kunnen behalen. 

 

4.      Mocht de onderwijsinstelling niet overtuigd zijn door je juridische kennis, staat een andere weg open. Je houdt stug vol en gaat niet over tot betaling. Het gevolg is dat je een 1 ontvangt als cijfer.

5.      Tegen dit besluit kun je vervolgens in bezwaar of beroep om zo uiteindelijk toch hogerop je gelijk te behalen. Let wel, het kan zijn dat deze gang een onnodig groot risico met zich meebrengt. Het is verstandiger om – als de onderwijsinstelling haar beleid niet aanpast – juridische steun in te schakelen.

6.   Tot slot moet er vermeld worden dat er sommige uitzonderingen bestaan. Zo wordt het wel als legaal gezien als er geëist wordt dat studenten labjassen aanschaffen voor practica of gymkleren voor sportlessen.

7.  Het blijft uiteindelijk een afweging tussen wat redelijk is om te eisen van een student.